Kontakt

Sekretar konferencije: Aleksandar Janković

Slobomir P Univerzitet
PF 70 Pavlovića put 76
76300 Slobomir
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387(0)53 209-628
WEB:   www.konferencija.spu.ba
E-mail: spukonferencija@spu.ba

Pronađite lokaciju na mapi

map