Lista oblasti

Prilikom prijave teme neophodno je navesti i oblast kojoj rad pripada. Autorima su ponuđene sljedeće oblasti:

Ekonomija i poslovanje

Radno pravo

Međunarodna ekonomija

Preduzetništvo

Menadžment

Menadžment informacioni sistemi

Marketing

Finansije i bankarstvo

Poreski sistemi