Organizacioni odbor

Dr Ljiljana Jović, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH – predsjednik

Mr Vladimir Marković, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Mr Danijela Lakić, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Mr Suzana Ubiparipović, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Adisa Mahmutagić, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Mr Danijela Maksimović, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Mr Mladen Nikolić, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Mr Ružica Birčaković, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Nataša Maletić, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Mr Ljiljana Maksimović, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH

Mr Aleksandar Janković, Slobomir P univerzitet, Slobomir, BiH – sekretar