Podsjetnik

Molimo Vas da vodite računa da kao autor ili koautor možete učestvovati samo u jednom prijavljenom radu. Molimo da prije podnošenja rada pažljivo pročitate ova uputstva:

 

1.  Svaki rad se može prijaviti za samo jednu oblast koju autori izaberu.

2.  Samo prijave na srpskom i engleskom jeziku biće uzete u razmatranje.

3.  Apstrakt rada se mora predati na engleskom i srpskom jeziku.

4.  Prijavljeni radovi ne smiju biti ranije izlagani, objavljivani, prihvaćeni za objavljivanje, a ako su uzeti u razmatranje, ne smiju se pojaviti u štampi prije konferencije.

5.  Potrebno je strogo slijediti uputstvo za pisanje dato u dijelu Upustva za autore

6. Cijeli rad (naslovna strana, apstrakt, osnovni tekst, slike, tabele, reference, itd.) mora biti kreiran kao jedan dokument u Word formatu.

7.  Sve slike, grafikoni i ostali prikazi u tekstu moraju biti dostupni za tehničko oblikovanje (prilikom pripreme za štampu u Zborniku).

8.  Po isteku roka za podnošenje prijava nisu dozvoljene izmjene naslova rada, apstrakta, autorstva i samog rada.

9.  Prijave vršiti on-line na internet stranici.