Pozivno pismo

Poštovane kolege,

 

Čast nam je da Vas pozovemo da učestvujete na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o društvenom i ekonomskom istraživanju i razvoju – SERDA 2015 čija tema je „Društveni i tehnološki razvoj u eri globalizacije“. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo naučnike i istraživače iz različitih naučnih oblasti i više zemalja kako bismo stvorili uslove za razmjenu rezultata najnovijih istraživanja, praktičnih iskustava i novih ideja.

 

Konferencija je organizovana u vidu rada sekcija koje pokrivaju oblasti:

Ekonomija i poslovanje

Radno pravo

Međunarodna ekonomija

Preduzetništvo

Menadžment

Menadžment informacioni sistemi

Marketing

Finansije i bankarstvo

Poreski sistemi

 

 

Rok za prijavu apstrakata radova je 15. februar 2015. godine do 15.00 časova.

 

Autori će od organizacionog odbora konferencije primiti obavještenje o prihvatanju apstrakta najkasnije do 01. marta 2015. godine (svi prihvaćeni apstrakti se nalaze na sajtu).

 

Rok za predaju kompletnih radova je 15. april 2015. godine do 15.00 časova.

 

Krajnji rok za registraciju za konferenciju je 25. april 2015. godine do 15.00 časova.

 

Svi prihvaćeni radovi treba da se prezentuju da konferenciji da bi bili objavljeni u Zborniku radova.

Kotizacija za učestvovanje na konferenciji iznosi 50 eura / 97,50 KM po osobi i obuhvata:

• objavu prihvaćenog rada u Zborniku radova,

• ručak,

• osvježenje u toku konferencije i koktel nakon konferencije.

Ukoliko rad ima više autora dozvoljeno je da samo jedan autor prezentuje rad na konferenciji.

Kotizaciju ne plaćaju: nastavnici i asistenti zaposleni na SPU.

 

U nadi da ćete se odazvati pozivu, najsrdačnije Vas pozdravljam.

 

Predsjednik programskog odbora

Prof. dr Mile Vasić