Uputstvo za autore

Poštovane kolege,

Prijava na konferenciju SERDA 2015 se sastoji iz sledećih koraka:

  1. Skinuti sa web sajta i sačuvati na hard disku Uputstvo za pisanjeUputstvo za pisanje radova preuzmite ovdje. 

  2. Detaljno pročitati i pridržavati se svih preporuka (veličina fonta, tip fonta, naslovi, podnaslovi, margine, numeracija, prored teksta, navođenje, citiranje, označavanje tabela, grafikona i slika, itd).

  3. Apstrakte i radove u cjelini pisati u skladu sa Uputstvom. Budući da je Uputsvo napisano u formi  šablona, moguće je tekst naknadno preurediti (ukoliko ste ga već napisali), koristeći opcije Copy i Paste u MS Wordu. Nakon toga prekontrolisati da li je sve u redu.

  4. Kad je vaš apstrakt/rad uređen prema Uputstvu, sačuvati ga na hard disku i dati mu neko prepoznatljivo ime.

  5. Otići u meni Informacije za autore, a zatim u podmeni Formular za registraciju i registrovati se za učestvovanje na konferenciji SERDA 2015 tako što ćete popuniti obrazac navodeći vaše ime, prezime, instituciju, oblast iz koje je članak, itd. Zatim pritisnuti dugme Choose File i pronaći vaš apstrakt i prikačiti ga. Registracija se vrši samo prilikom slanja apstrakta.

  6. Proces prijavljivanja je ovim završen.  

  7. Prilikom slanja radova u cjelini, ne treba se ponovo registrovati, ali se treba pridržavati Uputstva za pisanje.

bjelina