Uputstvo za rad u sekcijama

Molimo Vas da preuzmete instrukcije za predsjedavajuće sesijama, diskutante i učesnike konferencije.

 

bjelina